Általános információk

Az Interaktív Orvosi Gyakorlati Központ házirendje

A vonatkozó hatályos jogszabályok és belső szabályzatok alapján a Debreceni Egyetem ÁOK Interaktív Orvosi Gyakorlati Központjának Házirendjét az alábbiak szerint szabályozom

 • A gyakorlat kezdő időpontjára a hallgató köteles időben érkezni, a gyakorlat időtartama alatt az épületből való ki- és bejárás nem megengedett.
 • A hallgató köteles a gyakorlatokon megfelelő öltözékben megjelenni.
 • Az öltöző használata kötelező. Az oktatóhelyiségekbe csak a gyakorlatokhoz szükséges tárgyak vihetők be. Kabát, táska nem vihető be, ezek elhelyezése az öltözőben lehetséges. A Központ értéktárgyakért, ékszerekért nem vállal felelősséget, függetlenül attól, hogy azt a hallgató magán viseli, vagy az öltözőszekrényben helyezi el.
 • Az öltözőszekrényekhez javasolt saját lakat használata. Szükség esetén lakat a Központ technikusainál igényelhető diákigazolvány ellenében. A kulcs elvesztése esetén az okozott kárért a hallgató kártérítési felelősséggel tartozik.
 • Oktatóhelyiségben hallgató csak a gyakorlat időtartama alatt és csak a gyakorlatvezető felügyeletével tartózkodhat.
 • A hallgató köteles a gyakorlatokra legjobb tudása szerint felkészülni.
 • A hallgató köteles az eszközöket az előírásoknak megfelelően kezelni. Hallgató az oktatóeszközöket felügyelet nélkül nem használhatja.
 • A gyakorlat során használt oktatási eszközökben keletkezett olyan kárért, amely nem a gyakorlatvezető útmutatásai alapján történt használatból, beavatkozásból származik, a hallgató kártérítési felelősséggel tartozik.
 • A Központ oktatóhelyiségeiben hang- és kép rögzítésére alkalmas mikrofonok és kamerák találhatóak, amelyek oktatási és biztonsági célú videofelvételt készítenek.
 • A szomszédos Szemklinika betegellátó munkájának zavartalansága érdekében a Központ helyiségeiben és a folyóson tilos a hangoskodás.
 • A Központ területén és környékén mindenki köteles a rend és a tisztaság megóvására.
 • Étel, ital fogyasztása csak a folyosón engedélyezett. A keletkező hulladékot a kihelyezett hulladékgyűjtőbe kell bedobni.
 • Dohányozni a Klinikai Központ teljes területén – beleértve az épületen belüli zárt és az épületen kívüli helyiségeket is – tilos.
 • Mobiltelefon használata a gyakorlatok időtartam alatt az oktatóhelyiségekben tilos. Egyéb esetekben mobiltelefonját mindenki oly módon használhatja, hogy az másokat és a Központ rendjét ne zavarja.
 • Elektromos hálózatra csatlakozó eszközök használata a Központ területén csak előzetes engedélyt követően lehetséges.
 • Minden olyan készülék üzemeltetése tilos, amely bármely módon zavarja a Központ működését, az oktatás rendjét.
 • A Központ valamennyi dolgozója, a Központban gyakorlatot tartó oktatók és hallgatók kötelesek betartani a tulajdon védelmére vonatkozó előírásokat, a Központ berendezési és felszerelési tárgyait rendeltetés szerint használni, kímélni és megőrizni. A tulajdon sérelmére elkövetett magatartás kártérítési felelősségre vonást eredményez.
 • A Debreceni Egyetem Etikai Kódexének Második részében rögzített, hallgatókkal kapcsolatos etikai normák betartása, a Központban oktatottak számára kötelező érvényűek.
 • A Központ valamennyi dolgozója, a Központban gyakorlatot tartó oktatók és hallgatók kötelesek a Debreceni Egyetem Tűz- és Munkavédelmi Szabályzatában megfogalmazott szabályok betartására. Amennyiben bárki veszélyes helyzetet, balesetet észlel köteles azt a Központ dolgozóinak jelezni.

A Házirend előírásainak betartása kötelező, azok megszegése felelősségre vonást von maga után.

Frissítés dátuma: 2018.07.05.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.